[Rozmiar: 9746 bajtów][Rozmiar: 16016 bajtów] D.Harald Alke - Kyborg Institut
Piramidy Horusa


 Wyrok przeciwko D.H. Alke (fragmenty)

   Sąd Krajowy w Dusseldorfie. - W imieniu Narodu - Wyrok
                                                   Sygn Akt: 12 0 349/08 ogłoszony dn.2.03.2011

                                                        (...)

               12 Izba Cywilna Sądu Krajowego w Dusseldorfie w składzie sędzia przewodniczący
                            von Gregory  oraz sędziowie Sackermann i Safarpour Malekabad
w wyniku rozprawy w dn 01.12.2010 orzekła:

(...)

2. (...) nakazuje pozwanemu, Haraldowi Alke, pod groźbą grzywny każdorazowo do 250 000,00 Euro
z zamianą na karę aresztu do 6 miesięcy

a) zaniechać głoszenia, że Harald Alke ma jakoby wykształcenie akademickie, tak jak to ma miejsce na stronie internetowej www.kyborg-institut.de

b) zaprzestać propagowania twierdzeń o rzekomym duchowym wykształceniu Haralda Alke pod przewodnictwem Yogi Bhajana czy jakiegokolwiek uznanego przez światową organizację 3HO mistrza Yogi, tak jak to ma miejsce na stronie internetowej: www.kyborg-institut.de

_____________________________________________________________________________________________________________________

Każdy, kto nabył przedmioty energetyczne, tworzone rzekomo ręką naukowca i duchowego mistrza,
ma prawo odstąpić od umowy kupna.


kontakt: centrala @ piramidyhorusa.pl

piramidaco Harald Alke naprawdę myśli o piramidach

W pozwie z 5.06.2008, skierowanym do Sądu Krajowego w Düsseldorfie, przeciwko konkurencji 
Alke wypowiedział się na temat właściwości piramid Horusa:

"(pani A.M.) zamieszcza na swojej stronie internetowej wypowiedzi, które przyznają (...) piramidom podwójnym właściwości medyczne, których one nie posiadają. Ponadto chodzi o modele piramid z metalu, które mogą być ustawione jako przedmiot ozdobny w mieszkaniu. Strona przeciwna (A.M.) twierdzi jednakże, że poprzez zastosowanie tej piramidy można opanować niezliczone rodzaje raka i chorobę Alzheimera. To samo miałoby dotyczyć chorób psychicznych. Równolegle twierdzi, że piramidę można wykorzystać jako aparat diagnostyczny do utajonych dolegliwości, a następnie twierdzi, że piramida wyraźnie wzmacnia i przyspiesza proces każdej terapii. Tak samo miałaby wzmacniać preparaty naturalne i czynić je bardziej przyswajalnymi przez organizm.

Wypowiedzi te są do tego stopnia fałszywe, że można je określić jedynie mianem szarlatanerii.
Choroby, a szczególnie rak czy Alzheimer mogą być leczone według stanu medycyny i wiedzy tylko poprzez szerokie terapie medycyny akademickiej. Jest również wykluczone, aby przedmiot dekoracyjny, jakim jest (...) metalowa piramida, nadawał się jako aparat diagnostyczny. Jest też wykluczone, aby działała ona przyspieszająco na proces terapii medycznych i wzmacniała działanie leków.
"


Każdy, kto nabył piramidy jako przedmioty energetyczne, zdolne leczyć, 
ma prawo odstąpić od umowy kupna.


PRAWDA O PRAWACH
DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY PIRAMID


Aby pozbyć się konkurencji Detlev (nie mylić z doktorem) Harald Alke 
 rozpoczął sądową WALKĘ o prawa autorskie i  wyłączność do produkcji i sprzedaży piramid.
Walkę tę przegrał ostatecznie w trzech sądach.

Były to:
1 - Ugoda zawarta przed Sądem Wojewódzkim w Kołobrzegu (sygn.akt I C 398/09)
2 - Wyrok Sądu Krajowego w Dusseldorfie z 2.03.2011
i w wyniku odwołania się
3 - Wyrok Najwyższego Sądu Krajowego w Dusseldorfie z 10.01.2012

Jednocześnie
Sąd Najwyższy Krajowy w Dusseldorfie  zabronił p.Alke dalszych apelacji. 
 Próba złamania tego zakazu na szczeblu Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof, BGH)
- najwyższej instancji sądownictwa w Niemczech zakończyła się
ostateczną klęską D.H.Alke w dn. 7.03.2013 
ŚCIEMA czyli ZNAKI TOWAROWE

Aby nadać sobie pozory uprawnień, które nie istniały, D.H.Alke zastrzegł m.in.
- znak towarowy "Rysunek 3D piramidy Horusa"
- znak tow. "HORUS"" dla przedmiotów z metalu

Znak towarowy to rodzaj SZYLDU, który ma odróżnić jednego producenta od drugiego.
Z założenia nie jest patentem i musi różnić się od sprzedawanego pod nim towaru.
Za pomocą znaków tow. producent nadaje konkretnym towarom swoją markę. Np. Znak Nike dla odzieży sportowej chroni firmowe koszulki. W żadnym razie nie daje firmie wyłączności na produkcję koszulek! Podobnie Shell nie może zabronić sprzedaży muszli... itd.
Tak samo Detlev Harald Alke nie może NIKOMU zabronić produkcji i sprzedaży podwójnych piramid!!!
Nowe informacje o Horusie:

Oko Horusa czyli drzwi do światów wielowymiarowych.

Rozwikłanie wielkiej zagadki piramid umożliwia szamańska herbatka - bezpieczny dla zdrowia napój bogów, na nowo odkryty w ostatnim  dziesięcioleciu starej Ery.

Poprzez uaktywnienie szyszynki napój ten daje realny kontakt ze światem duchowym, drogowskazem moralnym, źródłem wskazówek medycznych jak również skarbnicą wiedzy o prawach Natury i Kosmosu.

horus

Oko Horusa i ludzka szyszynka

Napój bogów był na przestrzeni dziejów (i nadal  jest) źródłem wiedzy twórców medycyny, reformatorów kalendarzy i budowniczych piramid. Należał do nich słynny lekarz faraonów i architekt,  Imhotep, kapłani Majów,  Hipokrates, Pitagoras... i wielu innych.

Horus drapieżnyHORUS ALKEGO

Kapłani starożytnego Egiptu trzymali napój bogów w tajemnicy. Aby przybliżyć ludowi symbol "oka" stworzyli postać boga-"sokoła", który bystrym okiem postrzega, co dzieje się u ludzi. Uczynili z niego "boga królów", który sprzyja wyłącznie "grupie trzymającej władzę" i srogim spojrzeniem grozi sankcjami za niepłacenie podatków. Bo - jak każdy bóg, którego wymyślił człowiek - nieustannie potrzebował kasy!
W rezultacie mocą wyobraźni i strachu prymitywnego ludu, stworzony został sztuczny twór astralny o charakterze bóstw marsowych.

Nowa Era zdecydowanie "kasuje" SZTUCZNE TWORY, one zaś za wszelką cenę starają się przetrwać, ściągając ludzką pamięć i uwagę.
Dając podopiecznym nadzieję na władzę, pieniądze i zaszczyty, przejmują kontrolę nad człowiekiem, który z czasem nie wie już nawet, co czyni.
Uwaga, wszystkie pisma procesowe i sentencje wyroków w oryginale 
można otrzymać poprzez kontakt mailowy.
Strona informacyjna 
stat4u